Har du en akut skade, så ring og vi hjælper

dig videre...

Kontakt straks dit forsikringsselskab og anmeld skaden. Og hvad så?

Vandskade eller strømsvigt? Skaden er sket – eller forebyg større skader!

Akut hjælp? Vi står klar, når skaden er sket! 24/7 – det betyder altid!

Sker skaden aften, nat eller i weekenden?

Kontakt os på vores døgnservice

Kontakt DØGNSERVICE